Priniesli sme pre Košice

v dotáciách, eurofondoch a externých zdrojoch
0
stromov
0 ks
kríkov
0 ks
kvetov
0 ks
cyklochodníkov
0 m

Má zmysel byť čestný a bojovať za správnu vec.

Keď ma v roku 2018 zvolili Košičania za primátora mesta, bol som prvým primátorom bez politickej príslušnosti a bojoval som za právo a spravodlivosť. Moji rodičia pochádzajú z Košíc, s bratom Pavlom sme vyrastali v severnej časti mesta. Po štúdiách na Hutníckej fakulte Technickej univerzity bolo mojím prvým zamestnaním U.S. Steel Košice. Z Košíc som neodišiel, zostal som im verný v pracovnom aj osobnom živote.

Ako primátor čelím mnohým výzvam. Viac ako desať rokov aktívneho politického života v komunálnom prostredí ma utvrdilo v tom, že samospráva môže fungovať bez rodinkárstva a rozkrádania. Som presvedčený, že systematickou prácou s ľuďmi činnými vo verejnom živote sa dá dosiahnuť zmena. Zmýšľanie a konanie nastaviť tak, aby pravidlá platili pre všetkých.

Aktuality

Výsledky, ktoré nám nezoberú

Primátorom mesta Košice som od 10. decembra 2018. Mnoho plánov a sľubov, no najmä veľký záväzok, ktorý ma doviedol ku kandidatúre aj v roku 2022,

Môj oficiálny program

Informujem o všetkom, čo ako primátor robím – tak, ako som vám sľúbil. Chcem, aby ste vedeli, s kým sa stretávam, o čom rokujem, čo

Výsledky, ktoré nám nezoberú

100 PROJEKTOV PRE KOŠICE

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme

Opravujeme veľké cesty a chodníky

Prvá etapa rekonštrukcií bude prebiehať na Triede KVP, na Jaltskej, Pražskej, Lomonosovovej a Čermeľskej ulici. Opravené cesty a chodníky z tejto etapy bude spoločnosť EUROVIA

Termálna voda príde do Košíc

Keď sa tento projekt zrealizuje, Košice a okolie budú výrazne ekologickejšie a ešte na tom aj ľudia ušetria. Som veľmi rád, že mám pri tejto

Zmodernizovali sme Spievajúcu fontánu

Rekonštrukcia vyšla na takmer 1,8 milióna eur Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú 1 788 887 eur. V zmysle podpísanej zmluvy o spolupráci poskytne Nadácia U.S.

Opravili sme Park na Drevnom trhu

Obnova parku na Drevnom trhu bola spoločnou myšlienkou troch Rotary klubov v úzkej spolupráci s mestom Košice. V prvej etape rekonštruovala SMsZ chodníky, osadili aj

Opravili sme cyklochodník na Aničke

Stavebné práce mala na starosti spoločnosť Strabag. Výstavba spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov stál mestský rozpočet 89 297 eur. Mesto pri tomto projekte už