Mestské byty patria Košičanom

Už pred voľbami som sa zaviazal, že chcem, aby mesto Košice bolo pre svojich občanov solidárne 18 a pomáhalo sociálne slabším a chorým. Myslím si, že ak má v niečom politika zmysel, tak je to naozaj reálna pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia. Mojím cieľom je, aby Košice boli mestom s dostupným a dobrým bývaním pre každého.

Som rád, že sme poskytli istotu a bezpečie viac ako 50 rodinám v hmotnej núdzi v bytovom dome na Sládkovičovej ulici. Je to konkrétny výsledok sociálnej politiky mesta Košice. Som hrdý na to, že môžeme aj týmto spôsobom pomáhať rodinám, ktoré v živote nemali až toľko šťastia. Bytový dom, ktorý sme odovzdali do užívania pred dvomi rokmi, sme kompletne zrekonštruovali. Ceny nájmov sú porovnateľné s cenami v bytových domoch, ktoré mesto prenajíma na Herlianskej a Golianovej ulici. 

 

Okrem Sládkovičovej sme v spolupráci s BPMK začali aj s opravami 67 voľných bytov, ktoré sú v tzv. hybridných domoch, kde je časť v súkromnom vlastníctve a časť vo vlastníctve mesta. Momentálne je zrekonštruovaná viac ako polovica. A práve tieto byty sme poskytli ako vklad mesta do projektu udržateľného riešenia pre rodiny v bytovej núdzi v podobe sociálneho nájomného bývania s odborným sprevádzaním, podľa medzinárodného projektu Housing first. Je to výsledok systémovej spolupráce všetkých organizácií, ktoré v Košiciach poskytujú služby a bývanie ľuďom bez domova – Nadácie DEDO, ETP Slovensko, Arcidiecéznej charity Košice a oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice.

 

V závere uplynulého roka bolo vyžrebovaných prvých 10 rodín, dnes už bývajú v bytoch, ktoré mesto zrekonštruovalo. Nerozdávame byty kamarátom …ale ani zadarmo, a ani na dobu neurčitú. Noví nájomníci, väčšinou ľudia bez domova, musia platiť nájomné, sú pravidelne monitorovaní sociálnymi pracovníkmi a musia byť dobrými susedmi. 

 

Rozvoj nájomného bývania je jednou z priorít mesta. Výsledkom je projekt výstavby prvého mestského nájomného domu na Jesenského ulici. V lokalite, kde bola v minulosti autodielňa a zberný dvor, plánujeme postaviť 60 bytov. Zámerom mesta je poskytnúť v nich dostupné bývanie pre ľudí, ktorí splnia stanovené podmienky. Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie bývanie pre mladé rodiny.

 

Pripravujeme výstavbu nových mestských nájomných bytov zo zdrojov ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasti štátnej bytovej politiky. 

 

  • 5 tisíc bytov pre Košičanov v lokalite v MČ Myslava/ KVP 5, pričom sme sa s developerom dohodli, že na niektorých parcelách, ktoré odovzdá mestu, postaví takmer 100 nájomných bytov, nielen pre seniorov, ale aj ako štartovacie byty pre mladé rodiny 
  • identifikovali sme lokality pre výstavbu 20 tisíc bytov, kde budeme územie riešiť podľa nových regulatívov, ktoré investorov zaviažu komplexne riešiť verejný priestor – zeleň, parkovanie, odpad, vizuálnu reklamu, vnútroblokovú infraštruktúru, cyklochodníky a pod. 
  • riešime projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov vo vybraných lokalitách financovaný z eurofondov · z mestského rozpočtu chceme vyčleniť financie na realizáciu projektu tzv. agentúrneho bývania, ľuďom bez domova zabezpečíme bývanie v nájomných bytoch aj s cieľom naštartovať prenájom dlhodobo nepoužívaných bytov súkromníkov 

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

100 PROJEKTOV PRE KOŠICE

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme

Opravujeme veľké cesty a chodníky

Prvá etapa rekonštrukcií bude prebiehať na Triede KVP, na Jaltskej, Pražskej, Lomonosovovej a Čermeľskej ulici. Opravené cesty a chodníky z tejto etapy bude spoločnosť EUROVIA