Mestské byty patria Košičanom

Už pred voľbami som sa zaviazal, že chcem, aby mesto Košice bolo pre svojich občanov solidárne 18 a pomáhalo sociálne slabším a chorým. Myslím si, že ak má v niečom politika zmysel, tak je to naozaj reálna pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia. Mojím cieľom je, aby Košice boli mestom s dostupným a dobrým bývaním pre každého.

Som rád, že sme poskytli istotu a bezpečie viac ako 50 rodinám v hmotnej núdzi v bytovom dome na Sládkovičovej ulici. Je to konkrétny výsledok sociálnej politiky mesta Košice. Som hrdý na to, že môžeme aj týmto spôsobom pomáhať rodinám, ktoré v živote nemali až toľko šťastia. Bytový dom, ktorý sme odovzdali do užívania pred dvomi rokmi, sme kompletne zrekonštruovali. Ceny nájmov sú porovnateľné s cenami v bytových domoch, ktoré mesto prenajíma na Herlianskej a Golianovej ulici. 

 

Okrem Sládkovičovej sme v spolupráci s BPMK začali aj s opravami 67 voľných bytov, ktoré sú v tzv. hybridných domoch, kde je časť v súkromnom vlastníctve a časť vo vlastníctve mesta. Momentálne je zrekonštruovaná viac ako polovica. A práve tieto byty sme poskytli ako vklad mesta do projektu udržateľného riešenia pre rodiny v bytovej núdzi v podobe sociálneho nájomného bývania s odborným sprevádzaním, podľa medzinárodného projektu Housing first. Je to výsledok systémovej spolupráce všetkých organizácií, ktoré v Košiciach poskytujú služby a bývanie ľuďom bez domova – Nadácie DEDO, ETP Slovensko, Arcidiecéznej charity Košice a oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice.

 

V závere uplynulého roka bolo vyžrebovaných prvých 10 rodín, dnes už bývajú v bytoch, ktoré mesto zrekonštruovalo. Nerozdávame byty kamarátom …ale ani zadarmo, a ani na dobu neurčitú. Noví nájomníci, väčšinou ľudia bez domova, musia platiť nájomné, sú pravidelne monitorovaní sociálnymi pracovníkmi a musia byť dobrými susedmi. 

 

Rozvoj nájomného bývania je jednou z priorít mesta. Výsledkom je projekt výstavby prvého mestského nájomného domu na Jesenského ulici. V lokalite, kde bola v minulosti autodielňa a zberný dvor, plánujeme postaviť 60 bytov. Zámerom mesta je poskytnúť v nich dostupné bývanie pre ľudí, ktorí splnia stanovené podmienky. Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie bývanie pre mladé rodiny.

 

Pripravujeme výstavbu nových mestských nájomných bytov zo zdrojov ŠFRB a iných aktuálnych programov rozvoja bývania ako súčasti štátnej bytovej politiky. 

 

  • 5 tisíc bytov pre Košičanov v lokalite v MČ Myslava/ KVP 5, pričom sme sa s developerom dohodli, že na niektorých parcelách, ktoré odovzdá mestu, postaví takmer 100 nájomných bytov, nielen pre seniorov, ale aj ako štartovacie byty pre mladé rodiny 
  • identifikovali sme lokality pre výstavbu 20 tisíc bytov, kde budeme územie riešiť podľa nových regulatívov, ktoré investorov zaviažu komplexne riešiť verejný priestor – zeleň, parkovanie, odpad, vizuálnu reklamu, vnútroblokovú infraštruktúru, cyklochodníky a pod. 
  • riešime projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov vo vybraných lokalitách financovaný z eurofondov · z mestského rozpočtu chceme vyčleniť financie na realizáciu projektu tzv. agentúrneho bývania, ľuďom bez domova zabezpečíme bývanie v nájomných bytoch aj s cieľom naštartovať prenájom dlhodobo nepoužívaných bytov súkromníkov 

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto