Registratúrne úkony na 1 zamestnanca (bez Luníka IX)

Celkové náklady na zamestnancov

(mzdy, odvody, dohody, 2023)

  • Malé MČ
  • Veľké MČ