Staráme sa o turistické chodníky v Mestských lesoch

Postupne opravujeme chodníky v okolí Košíc, ktoré sú v Mestských lesoch veľmi obľúbené. Okrem štandernej údržby sa zameriavame aj na ekovýchovu a návštevníkom ponúkame informácie priamo v lesnom prostredí.

Mestské lesy Košice dokončili obnovu známeho náučného Chodníka zvedavých myšiek, ktorý sa nachádza na Alpinke. Práce zahŕňali inštaláciu nových nástupových schodov na začiatku trasy, spevnenie drevených mostíkov a obnovenie informačných tabúľ, ktoré poskytujú cenné informácie o prírode a lesnom prostredí.

Chodník s dĺžkou približne 1,5 kilometra ponúka návštevníkom unikátnu možnosť spoznať lesný ekosystém prostredníctvom 8 informačných tabúľ. Tie sú rozmiestnené pozdĺž trasy a poskytujú zaujímavosti o flóre a faune, ako aj o dôležitosti ochrany prírody a udržateľného vzťahu človeka k životnému prostrediu.

Trasa chodníka začína na Alpinke, oproti stanici Detskej železnice, len 350 metrov od zastávky mestského autobusu č. 14, a je navrhnutá tak, aby bola prístupná a príjemná pre všetky vekové kategórie. Je ideálna pre rodiny s deťmi, mladých školákov a všetkých, ktorí uprednostňujú menej náročnú turistiku, ale chcú byť bližšie k prírode a naučiť sa niečo nové o prostredí, v ktorom žijeme. Tento obnovený náučný chodník poskytuje návštevníkom nielen príjemný spôsob, ako stráviť čas v prírode, ale aj platformu pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany našich prírodných zdrojov.

Mestské lesy v minulosti upravili aj tieto lesné cesty a chodníky:

  • Stará bankovská cesta známa ako Stará Spišská – 2,8 km

Opravou lesnej komunikácie sme rozšírili možnosti využívania verejnosťou pre rekreačné účely, vrátane využitia pre imobilných návštevníkov lesa, vymenili sa zábradlia na priepustoch, obnovili krajnice a priekopy, čím pokračujeme v projekte na Hornom Bankove „Lesy bez bariér, lesy pre spoločnosť“ financovanom z Nórskych fondov.

  • Turistický chodník Čermeľ – Alpinka 

Obnovili sme šírku turistického chodníka od ústia Čermeľskej doliny po Alpinku, vrátane výmeny dvoch drevených mostíkov

  • Turistický chodník Kamenný hrb – Jahodná

Vymenili sme nefunkčné lavičky a opravili oddychové zóny pozdĺž žltého turistického chodníka v lokalite Mrázové lúky. 

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články