Začal som boj s korupciou

Lacné predaje majetku, podozrivé pozadia developerských projektov bývalého vedenia mesta či biznisy a zmluvy, kde vznikali pochybnosti o ich transparentnosti. Rozhodol som sa bojovať s korupciou a vyvodiť hmotnú zodpovednosť voči každému, kto je zodpovedný za finančné straty mesta. Košičania sa dozvedeli o mnohých machináciách i o tom, akú úlohu pri nich zohralo bývalé vedenie mesta.

Nepotreboval som audit na to, aby som sa ako štatutár najväčšieho akcionára východoslovenských vodární vlani v septembri pokúsil presadiť zmenu stanov spoločnosti, ktoré by zabránili vstupu tretích osôb medzi jej akcionárov. Vždy som boli presvedčený že zásobovanie našich obyvateľov pitnou vodou a prevádzkovanie verejnej kanalizácie musia zostať v rukách miest a obcí na východe. Teší ma, že v rodine akcionárov VVS môžu byť iba samosprávy, a preto pozitívne vítam zákaz špekulatívnych prevodov akcií VVS na súkromné osoby alebo spoločnosti. Nielen Košičania sa už tak nemusia obávať nárastu cien pitnej vody, ktorý by napriek štátnej regulácií po vstupe súkromného subjektu do vodárni reálne hrozili.

 

Po krajskom súde, NKÚ, po vyjadreniach viacerých nezávislých právnikoch, aj štúdia Právnickej fakulty UPJŠ potvrdila to, že zmluva medzi mestom Košice a súkromnou parkovacou spoločnosťou EEI je vrátane všetkých jej dodatkov neplatná. Môj boj s tvrdohlavosťou vyústil do komplexného riešenia parkovania, ktoré je v prospech Košičanov a nie iba v záujme súkromnej spoločnosti, ktorá bola dlhé roky pod ochranou vedenia mesta. 

 

Podnet na Okresnú prokuratúru som podal aj kvôli podozreniu zo spáchania trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Podvodníci totiž sfalšovali dve stavebné povolenia vydané Stavebným úradom mesta Košice.

 

Mesto Košice podalo po nástupe svojho nového vedenia celkovo takmer dvadsiatku podnetov a trestných oznámení na prokuratúru. Vo väčšine z nich v súčasnosti prebieha vyšetrovanie, výnimkou je predaj budovy na Kukučínovej 17 pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva, ktorý bol zrušený z dôvodu premlčania. 

Podania sa týkali sa najmä podozrení zo spáchania subvenčných podvodov, zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia konkurzného konania alebo nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Práca na kontrole a audite je na magistráte systematická, novovytvorený referát auditu a kontrolingu monitoruje finančné procesy, podnety a oznámenia, následne ich preveruje.

 

So svojimi kolegami vo vedení mesta sme si na začiatku povedali, že budeme čestní, bez ohľadu na to, či sú naše rozhodnutia populárne, alebo nie. Nekradneme, neklameme, chceme fungujúce Košice pre nás všetkých a nie pre skupinu vyvolených. Preto budeme vždy bojovať proti predaju majetku nás všetkých do súkromných rúk. 

 

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

100 PROJEKTOV PRE KOŠICE

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme

Opravujeme veľké cesty a chodníky

Prvá etapa rekonštrukcií bude prebiehať na Triede KVP, na Jaltskej, Pražskej, Lomonosovovej a Čermeľskej ulici. Opravené cesty a chodníky z tejto etapy bude spoločnosť EUROVIA