Školy pre deti, rodičov aj učiteľov

Mesto Košice má najväčší školský úrad na Slovensku a preto si myslím, že je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme učiteľom, deťom a rodičom pomohli vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre. Som otcom druháka na základnej škole, preto mi je toto prostredie veľmi blízke a živo vnímam to, čo žiaci a učitelia potrebujú. Denne vidím, s akými problémami a výzvami zápasia. Aj neformálne debaty s rodičmi ma utvrdili v tom, že je dôležité do škôl investovať a vytvoriť tam príjemné a zdravé prostredie.

Mesto dáva do vzdelávania takmer polovicu svojho rozpočtu, pričom väčšina peňazí ide na výplaty zamestnancov. Desiatky rokov sa do škôl neinvestovalo, zanedbala sa ich údržba. Preto bolo mojím cieľom nájsť financie aj na ich obnovu. V uplynulom a tomto roku sme na rekonštrukcie na školách vyčlenili takmer 11 miliónov eur, čo je najviac v histórii. Paradoxne nám pandemická situácia pomohla v tom, že sme práce mohli realizovať takpovediac v pokoji. Skoro v každej škole sme obnovovali, renovovali, menili zariadenia a zvyšovali komfort prostredia pre deti, ich učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. Vymieňali sme okná, opravovali strechy, sociálne zariadenia, telocvične, školské jedálne, elektroinštalácie, uskutočnili sme aj mnohé ďalšie stavebné úpravy. 

 

Ďakujem riaditeľom škôl, ktorí pomohli s výberom investičných priorít na ich základných či materských školách. Dokázali sme nastaviť procesy na magistráte tak, aby sme naozaj efektívne investovali. Oproti štandardnému obdobiu dosahuje výška investícií dvojnásobnú hodnotu. Obstarávame veľmi efektívne, oproti predpokladaným cenám sme ušetrili 30 až 40 percent. Ušetrené peniaze sme dokázali ešte efektívnejšie investovať do našich škôl. Na ZŠ Park Angelinum sme otvorili nový atletický ovál, na budúci rok zrekonštruujeme multifunkčné ihrisko a atletický ovál na ulici Park mládeže a na jar sprevádzkujeme Tréningové centrum pre úpolové športy na ZŠ Poľná v Košickej Novej Vsi. Pracujeme na tom, aby si rodičia mohli vybrať z bohatej ponuky špecializácií na jednotlivých školách od humanitných cez prírodovedné, až po športové. To bol môj záväzok – vytvoriť pre deti podmienky pre voľnočasové aktivity.

 

Som rád, keď počujem z úst rodičov chválu na zvýšenú kvalitu stravy v školských jedálňach. Prehodnotili sme spôsob nákupu surovín, zvýšil sa dôraz na čerstvé potraviny a zároveň sa centralizáciou ich nakupovania ušetrili značné finančné prostriedky – od spustenia už milión eur.. Deti jedia kvalitnejšie a zdravšie a mesto to stojí menej.

 

Peniaze rozdeľujeme spravodlivo Teší ma, že sme ako jedna z prvých samospráv začali s odstraňovaním nerovnakého zaobchádzania pri rozdeľovaní financií, ktoré sme dávali na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení u rôznych typov zriaďovateľov. Uvedomili sme si, že nemôžeme deliť žiakov a učiteľov do dvojakej kategórie tak, že jedni z nich budú dostávať 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení a ďalší plný normatív. Keďže si nemyslím, že deti a zamestnanci škôl by mali byť znevýhodňovaní tým, do akej školy chodia, navrhli sme zmenu VZN, ktorá ich zrovnoprávnila. Som rád, že týmto modelom sa nechali inšpirovať aj niektorí poslanci NR SR. 

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články