Bezpečnosť a istota pre starších a chorých

Oproti roku 2018 sme príspevok mesta na služby pre seniorov zvýšili o takmer polovicu. Výrazne sme tiež pridali peniaze súkromným poskytovateľom týchto služieb, tu sme dotácie viac ako zdvojnásobili. Budujeme kapacity týchto služieb, aby sme zachytili trendy starnutia našej populácie.

Nebojíme sa investícií do zariadení pre seniorov, zrekonštruovali sme tri zo štyroch zariadení spolu za vyše 800 000 eur. Obnovou prešli naše budovy na Mlynárskej a Laboreckej ulici a na Južnej triede, zmodernizovali sme Stredisko sociálnej pomoci na Garbiarskej. Viac peňazí nám umožňuje poskytnúť viac pomoci. Od začiatku môjho mandátu zvyšujeme na území mesta opatrovateľskú pomoc. Ročne poskytujeme už 175 000 hodín bezpečnej a profesionálnej opatrovateľskej služby. Pomoc prichádza priamo za seniormi, veď starnutie vo vlastnom domove je najpokojnejšie. 

 

Pohodlie seniorov sa snažíme zvyšovať poskytnutím kvalitných obedov v jedálňach blízko ich domovov. Zvýšili sme príspevok na jeden obed pre seniora na takmer dvojnásobok a rozšírili okruh dôchodcov s nárokom na tento príspevok. Na stretnutie so seniormi pri výdatnom obede sa pritom vždy teším i ja. 

 

Popri strave či opatrovateľskej službe však myslíme aj na bývanie pre dôchodcov. Mesto poskytuje už vyše 680 bytov pre seniorov, čo nám umožňuje riešiť akútne problémy s bývaním desiatkam dôchodcov ročne. Myslíme aj na detaily Praktickou pomocou pre našich seniorov je isto prepravná služba či moderná a progresívna služba monitorovania a signalizácie pomoci pre osamelých seniorov, ktorú sme zaviedli do praxe. 

 

Vznikne nové centrum v Krásnej Azda najväčším sústom, do ktorého sme sa pustili, je budovanie nového sociálneho zariadenia v Krásnej. Do nového moderného centra investujeme vyše dva milióny eur a otvoríme ho už v budúcom roku. Ďalšie takéto centrum sme naplánovali rekonštrukciou bývalých jaslí na Gerlachovskej ulici. 

 

Seniorov som si vždy veľmi vážil. Rád si vypočujem ich rozprávanie o Košiciach, beriem si z toho poučenie. Aj preto viem ako formovať a viesť samosprávu tak, aby v nej práve najslabší a najzraniteľnejší nachádzali pomoc a podporu, istotu a bezpečie. Je to náš dlh voči seniorom, ktorý mienim splatiť.

Komplexné informácie o aktivitách mesta na pomoc seniorom sa dočítate aj v prehľadnej brožúre STRIEBORNÝ VEK

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto