Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Rekonštrukciou havarijného stavu strechy za 1,637 milióna eur realizovala košická spoločnosť Unires-Bau, ktorá vo verejnom obstarávaní na túto zákazku uspela spomedzi štyroch záujemcov.

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto sa zrekonštruuje vzduchotechnika a zdravotechnické inštalácie.

V krematóriu sa prepadla časť výstuže strechy pri hlavnom vchode. Zo statického posudku vyplynulo, že postupným dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú hydroizoláciu strechy došlo k deštrukcii strešného panelu.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články