Opravili sme cestu Jána Pavla II. na KVP

„Pri ceste na ulici Jána Pavla II, ktorá bude patriť medzi najkrajšie v Košiciach, sa nám podarila aj úžasná finančná úspora. Celkovo sa nám nielen pri rekonštrukciách ciest darí šetriť finančné zdroje rádovo v miliónoch eur. Aj na tomto príklade vidíme, že celý systém riadenie mesta na zásadách efektívnosti a hospodárnosti má svoj význam, z ktorého majú osoh všetci občania nášho mesta.“

Dôležitá cestná komunikácia na ulici Jána Pavla II. na košickom sídlisku KVP začala v auguste 2012 po 4,5-mesačnej rekonštrukcii opätovne slúžiť vodičom a cestujúcim v MHD. Počas stavebných prác sa na 640 metroch vymenilo celé podložie cesty, zvýšila sa aj jej nosnosť a nanovo sa urobili obrubníky, odvodnenie, kanalizačné vpuste a zastávky MHD.

Opravili sme havarijnú cestu

Mesto pristúpilo k rekonštrukcii tejto dopravnej tepny kvôli jej dlhodobo nevyhovujúcemu technickému stavu. O súvislom asfaltovom povrchu sa nedalo veľmi hovoriť a vodiči museli obchádzať aj veľké množstvo výtlkov. Havarijný stav cesty bol spôsobený najmä vysokým počtom prechádzajúcich áut a autobusov MHD a prebiehajúcou výstavba obytného súboru v tejto lokalite.

Na oprave sme ušetrili

Rekonštrukciu cesty zrealizovala košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 710 373 eur. Oproti predpokladanej hodnote rekonštrukcie sa podarilo ušetriť takmer 800 000 eur. 

Stavbári odovzdali stavbu v predstihu

Dobrou správou je podľa jej riaditeľa Štefana Bálinta aj to, že oproti pôvodnému harmonogramu bola cesta odovzdaná v 6-týždňovom predstihu. Doplnil, že ich zamestnanci položili na cestu 3000 ton živice, 5000 ton kameniva, 3000 ton betónu a postavili 1,3 km obrubníkov. Hoci pôvodne počítali s úplnou uzáverou komunikácie, napokon sa rekonštrukcia uskutočnila iba formou čiastočného obmedzenia premávky v jednom jazdnom pruhu.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto