Opravili sme cestu Jána Pavla II. na KVP

„Pri ceste na ulici Jána Pavla II, ktorá bude patriť medzi najkrajšie v Košiciach, sa nám podarila aj úžasná finančná úspora. Celkovo sa nám nielen pri rekonštrukciách ciest darí šetriť finančné zdroje rádovo v miliónoch eur. Aj na tomto príklade vidíme, že celý systém riadenie mesta na zásadách efektívnosti a hospodárnosti má svoj význam, z ktorého majú osoh všetci občania nášho mesta.“

Dôležitá cestná komunikácia na ulici Jána Pavla II. na košickom sídlisku KVP začala v auguste 2012 po 4,5-mesačnej rekonštrukcii opätovne slúžiť vodičom a cestujúcim v MHD. Počas stavebných prác sa na 640 metroch vymenilo celé podložie cesty, zvýšila sa aj jej nosnosť a nanovo sa urobili obrubníky, odvodnenie, kanalizačné vpuste a zastávky MHD.

Opravili sme havarijnú cestu

Mesto pristúpilo k rekonštrukcii tejto dopravnej tepny kvôli jej dlhodobo nevyhovujúcemu technickému stavu. O súvislom asfaltovom povrchu sa nedalo veľmi hovoriť a vodiči museli obchádzať aj veľké množstvo výtlkov. Havarijný stav cesty bol spôsobený najmä vysokým počtom prechádzajúcich áut a autobusov MHD a prebiehajúcou výstavba obytného súboru v tejto lokalite.

Na oprave sme ušetrili

Rekonštrukciu cesty zrealizovala košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 710 373 eur. Oproti predpokladanej hodnote rekonštrukcie sa podarilo ušetriť takmer 800 000 eur. 

Stavbári odovzdali stavbu v predstihu

Dobrou správou je podľa jej riaditeľa Štefana Bálinta aj to, že oproti pôvodnému harmonogramu bola cesta odovzdaná v 6-týždňovom predstihu. Doplnil, že ich zamestnanci položili na cestu 3000 ton živice, 5000 ton kameniva, 3000 ton betónu a postavili 1,3 km obrubníkov. Hoci pôvodne počítali s úplnou uzáverou komunikácie, napokon sa rekonštrukcia uskutočnila iba formou čiastočného obmedzenia premávky v jednom jazdnom pruhu.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články