Múzeum vila ateliér Mathé – nová kultúrna inštitúcia v meste

Mesto Košice spolu s profesorkou Evou Mátheovou urobili významný krok k tomu, aby kroky našich a zahraničných fanúšikov umenia mohli už onedlho viesť do novej kultúrnej inštitúcie v našom meste.

„Som veľmi rada, že sa tu môžeme stretnúť pri takej milej príležitosti akou je podpis zriaďovacej listiny. Vďaka vznikajúcemu Múzeu vila ateliér Mathé sa výtvarné umenie vytvorené v Košiciach na Slovensku otvorí Európe i celému svetu. Mesto Košice bude obohatené o zachované architektonické dedičstvo a umeleckú tvorbu môjho manžela. Svojimi sochami nepopisoval, neznázorňoval, ale vyjadroval a abstrahoval podstatu života. Ďakujem aj vedeniu ministerstva kultúry a Slovenskej národnej galérie (SNG) za pomoc a odborné usmernenie o budúci zápis do registra múzeí a galérií SR,“ uviedla Eva Mátheová.

Múzeum vila ateliér Mathé ako múzejné zariadenie vzniklo vo vile na Horolezeckej 1 v mestskej časti Sever, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Nehnuteľnosť z 80-tych rokov minulého storočia mestu Košice darovala sochárova manželka, ktorá je aj výhradnou dedičkou majetkových práv na Mátheho umelecké diela. Súčasťou daru mestu bol aj mobiliár, 400 kusov sôch, 2950 kresieb, 1545 kusov kníh, najmä odborná literatúra výtvarného umenia a až 744 gramofónových platní. Darovacia zmluva bola podpísaná v októbri 2022.

Ján Mathé sa narodil v Košiciach, kde prežil aj celý život. Bol prvý akademicky vzdelaný sochár na východnom Slovensku a patril aj k najvýznamnejším postavám povojnového sochárstva v bývalom Česko-Slovensku a neskôr na Slovensku. Spolupracoval s architektmi v rámci výstavby nových košických sídlisk. Jeho diela dotvárajú napr. obytné súbory na Severe, Terase, na sídlisku Nad jazerom. Súsošie Stojaca rodina sa nachádza na Považskej ulici, Vzlet pred budovou školy v Seni, Odpočívajúca rodina na Mieri, Češúca sa, ktorá symbolicky znázorňuje práve manželku sochára Evu Máteová pred Poliklinikou Sever. Diela ako Biomorfná hmota, Rozlet, Klíčenie či Zrod života sú ukážkou umeleckej moderny, ktorá na Slovensku obdobu.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články