100 PROJEKTOV PRE KOŠICE

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme dnes rozbehnuté mesto, ktoré sa rozvíja vo všetkých kľúčových oblastiach. Podarilo sa nám zrealizovať viac ako 100 projektov pre Košice, na ktorých sa aktuálne pracuje. Pozrite sa, ktoré to sú:

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme dnes rozbehnuté mesto, ktoré sa rozvíja vo všetkých kľúčových oblastiach. Podarilo sa nám zrealizovať viac ako 100 projektov pre Košice, na ktorých sa aktuálne pracuje. Pozrite sa, ktoré to sú:

1. Rekonštruujeme hlavné dopravné komunikácie na Triede KVP, Čermeľskej ceste, Jaltskej, Lomonosovovovej, Pražskej, Americkej triede, Turgenevovej, Petzvalovej, Hronskej, Obrancov mieru, Magnezitárskej a Mliečnej ulici
2. Opravili sme takmer 60 km chodníkov v meste, na rade je ďalších 20 km

3. Vybudovali sme cyklotrasy v Mestských lesoch, pripravujeme Moňov potok z Ťahanoviec na Krematórium

4. Opravili sme autobusové zastávky MHD, pripravujeme ďalšie etapy
5. Postavili sme bezpečné priechody pre chodcov, projektujeme ďalej

6. Opravili sme most Moskovská, na Hlinkovej, pripravujeme opravu na Slovenskej jednoty a ďalšie
7. Nakúpili sme nové, moderné autobusy, v obnove vozového parku DPMK pokračujeme nákupom nových autobusov a električiek
8. Zrekonštruovali sme doslova tankodrom na Továrenskej ulici vrátane obnovy chodníkov od križovatky s Hlavnou až po kruhový objazd smerom k Jumbo centru

9. Začali sme s výmenou verejného osvetlenia aj v malých mestských častiach, pripravujeme obnovu v celom meste do roku 2026
10. Opravili sme kanalizačné vpuste v meste, pravidelne ich monitorujeme v GPS mapách
11. Dopravné značenie maľujeme vo vlastnej réžii, šetríme verejné financie

12. Vyhrali sme spor s EEi, parkovanie patrí mestu, pripravujeme novú parkovaciu politiku
13. Zrekonštruovali sme časť cesty zo ZOO v Kavečanoch, po vysporiadaní pozemkov budeme pokračovať

14. Postavili sme viac ako 16 km cyklochodníkov v meste, pripravujeme prepojenie medzi mestskými časťami
15. Pustili sme sa do najväčšej rekonštrukcie mestskej cestnej infraštruktúry na Slovensku, opravujeme Slaneckú

16. Spolupracovali sme pri príprave projektu obchvatu R2, ktorá umožní vybudovať aj cyklotrasu do US Steel-u

17. Opravíme podchod pri Katastrálnom úrade, našli sme riešenie na jeho obnovu

18. Opravujeme podchody, začali sme na Furči, pokračovať budeme na Južnej triede aj na Sídlisku KVP
19. Pripravili sme návrh zmeny územného plánu lokality Anička tak, aby výsledkom bola výstavba a dopravné napojenie tejto lokality z Lokomotívy na Aničku mostom ponad Hornád až na sídlisko Ťahanovce
20. Máme naprojektovanú Modernizáciu električkových tratí MET II. prioritne na sídlisku Nad jazerom a Alejovej ulici

21. Pripravujeme výstavbu cyklistickej komunikácie popri Slaneckej ceste

22. Trolejbusy čakajú už len na eurofondy, aktualizovaný plán dopravnej obslužnosti nám pomôže presvedčiť inštitúcie, aby sme sa mohli uchádzať o eurofondy na opravu trolejbusovej infraštruktúry aj nákup nových parciálnych trolejbusov

23. S košickým prevádzkovateľom zdieľanej dopravy sme spustili 100 nabíjacích staníc, ktoré využívajú len energiu zo slnka zo solárnych panelov na svojej streche, ďalších 25 pribudne čoskoro

24. Podpísali sme Memorandum na prvú vodíkovú čerpaciu stanicu v Košiciach s SPP v areáli DPMK, pripravujeme test autobusu na vodíkový pohon v MHD
25. Pripravujeme projekt opravy Ukrajinskej ulice z Jazera do Krásnej, hneď po dokončení Slaneckej

26. Pripravujeme projekt nových električkových tratí napríklad na Ťahanovce

27. Biela budova magistrátu sa zazelená, ekologický projekt financujeme z eurofondov

28. Rozbehli sme odvážny projekt výstavby Nového mestského centra pri Hornáde, víziu začala konkretizovať architektonická súťaž, môžete ju pripomienkovať
29. Sprístupnili sme podzemie Dolnej brány, v pláne je výmena dlažby a obnova potôčika nad archeologickým múzeom a rozšírenie exponátov
30. Nastavili sme nový systém upratovania v centre mesta, nový systém nastavujeme aj s majiteľmi podnikov na Hlavnej, Alžbetinej a Mlynskej

31. Zimnú údržbu sme skvalitnili projektom Adoptuj si svoj chodník, túto zimu na ďalších uliciach
32. Sprevádzkovali sme Plávajúcu fontánu v Mestskom parku, pracujeme na tom, aby sa stalo miestom komunitných stretnutí
33. Opravou prešla aj už 30-ročná Spievajúca fontána v centre, pripravujeme jej veľkú modernizáciu už na budúci rok
34. Z nevyužívanej plochy v mestskom parku sme spravili športovisko v lete a klzisko v zime, v revitalizácii tejto lokality pokračujeme
35. Vypratali sme priestor Evanjelického cintorína, vznikol park, ktorý rozšírime a nad touto lokalitou vznikne náhradnou výsadbou za Slaneckú nový mestský park
36. V spolupráci s Rotary klubom sme opravili oplotenie Parku na Drevnom trhu, na budúci rok sa pustíme do ciest a chodníkov v tejto lokalite
37. Pustili sme sa do boja s nelegálnymi bilboardami, postupne ich odstraňujeme a vysádzame namiesto nich stromy
38. Spustili sme rekonštrukciu Kina Družba, v spolupráci s agentúrou CHY3 z neho vyrastie moderné kultúrne centrum
39. Modernizujeme chovné zariadenia, objekty, realizujeme viaceré menšie stavby a rekonštruujeme detské zóny v ZOO Košice
40. Zmodernizovali sme Detskú železnicu, financuje ďalšie projekty infraštruktúry okolia
41. Naučiť deti separovať odpad chceme aj projektom nádob na triedený zber na detských ihriskách
42. Opravili sme turistické chodníky v Mestských lesoch vrátane mobiliára a pripravujeme rekonštrukciu sociálneho zázemia na Košickom hrade a Vyhliadkovej veži
43. Z úžitkovej cesty lesníkov na Bankove sme urobili turistický bulvár pre hendikepovaných, podobný pripravujeme na Zelenom dvore

44. Vysadili sme viac ako 350.000 cibuľovín v celom meste, nové cibuľové pásy pribudnú aj na túto jeseň
45. Osadili sme štyri kusy hmyzích hotelov a v aktuálnom roku pribudnú ďalšie tri
46. Vďaka podpore Nadácie VSE sme osadili vyše 100 kusov vtáčích a netopierích búdok po celých Košiciach, pripravujeme vtáčiu búdku so živým prenosom
47. Otvorili sme Les spomienok, druhý prírodný cintorín na Slovensku a prvý svojho druhu na našom území
48. Sme prvým mestom, kde sa zavlažujú aj staré stromy so zavlažovacími megavakmi s objemom 1500 litrov
49. V teréne máme vyše 1000 kusov malých zavlažovacích vakov pri stromoch do troch rokov po výsadbe, ktoré nám veľmi pomáhajú pri aktuálnych extrémoch počasia
50. Zachránili sme Borovicový háj pred výrubom a následnou výstavbou, pozemky postupne vykupujeme

51. Začali sme s realizáciou projektu Košickej futbalovej akadémie na Jazere

52. Pripravujeme investície do rekonštrukcie technológií v Steel aréne

53. Pripravili sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu centra vodného slalomu na Jazere TRIXEN

54. Začali sme s výstavbou novej telocvične na ZŠ s MŠ Želiarska, z ktorej vznikne multifunkčná športová hala v Ťahanovciach so zameraním na florbal

55. Pripravujeme projekt obnovy hádzanárskej haly S. Šipoša na ďalšie využitie tohto priestoru, vyhlásime architektonickú súťaž

56. Úspešný projekt Bezpečná Terasa budeme realizovať aj v ostatných mestských častiach, aby sme policajtov dostali do ulíc aj na sídliskách
57. Vybudovali a vybavili sme učebne modernými učebnými pomôckami, financovali z eurofondov

58. Zmenili sme systém nákupu potravín do školských jedální, jedlo je kvalitnejšie a zároveň šetríme pri ich nákupe

59. Verejný cintorín prešiel pod správu mesta, dočkal sa obnovy infraštruktúry

60. Rekonštruujeme okolie Verejného cintorína, opravu vchodu, parkoviska aj trhoviska dokončíme už na budúci rok
61. V Kancelárii prvého kontaktu na magistráte sme zaviedli elektronický vyvolávací systém, pripravujeme ďalšiu elektronizáciu služieb občanom

62. Máme pripravený projekt výstavby siete polopodzemných kontajnerov, začneme na sídliskách
63. Pripravujeme projekt výstavby vyhliadkovej veže na Hrešnej s výhľadom na Tatry
64. Pripravujeme projekt Útulne Prielohy, ktorá bude slúžiť turistom ako dočasné útočisko počas prechádzok okolím Košíc
65. Realizujeme projekt revitalizácie Mestských lesov v duchu – Viac lesov na rekreáciu a nie na ťažbu
66. Zriadili sme Stanicu MsP v centre, zvyšujeme bezpečnosť na Hlavnej ulici

67. Pripravujeme zázemie pre kynologickú službu Mestskej polície na Jarmočnej ulici

68. Opravíme MŠ Oštepová ako pilotný projekt komplexnej rekonštrukcie na moderné školské zariadenie s cieľom zvyšovať kapacity pre mladé rodiny
69. Pripravujeme projekt tzv. digitálneho cintorína pre jednoduchšiu orientáciu

70. Staviame mestský nájomný dom na Jesenského ulici, v 60-tich bytoch budú bývať najmä mladé začínajúce rodiny
71. Vytipovali sme lokality pre výstavbu 20 tisíc bytov na základe nových regulatívov, pripravili sme podmienky pre nové byty
72. Zaviedli sme pravidelné stretnutia občanov s primátorom, doteraz ich navštívilo viac ako 300 Košičanov
73. Začali sme vydávať mestské noviny VSKRATKE, ktoré boli vyhodnotené ako najtransparentnejšie na Slovensku
74. O aktivitách mesta informujeme aj pravidelne elektronickými novinkami

75. Na rokovanie mestského zastupiteľstva sme zaviedli bod programu “Slovo občanom”, doteraz v ňom vystúpila viac ako stovka občanov

76. Priniesli sme do mesta podujatia medzinárodného významu, budeme v ich organizácii pokračovať

77. Pokračujeme v tradícii Osláv Dňa mesta Košice, každoročne ich inovujeme

78. Pripravujeme personalizovanú aplikáciu pre každého Košičana pre jednoduchšiu komunikáciu s úradmi a mestskými podnikmi

79. Zrealizujeme inštaláciu protiteroristických stĺpikov na Hlavnej s cieľom zvýšiť bezpečnosť v centre mesta

80. Zrekonštruovali sme zariadenia pre seniorov na Garbiarskej a v MČ Západ, pripravujeme výstavbu DSS na Gerlachovskej na Severe
81. Opravujeme mestské byty, v desiatich už bývajú aj sociálne odkázaní
82. Začali sme s výstavbou Komunitného centra pre seniorov v Krásnej, od novembra bude v plnej prevádzke
83. Zvýšili sme príspevok na stravovanie seniorov na 2 eurá za obed, čo je trikrát viac ako dostávali predtým, a budeme ďalej navyšovať
84. Do konca roka opravíme havarijný stav budovy Krematória, pripravujeme komplexnú rekonštrukciu

85. Začali sme rekonštrukciu mestskej krytej plavárne, z ktorej bude Národné olympijské centrum plaveckých športov.
86. Modernizáciou Krytej plavárne a Kúpaliska ČH vznikne moderné centrum pre vodné športy aj relax, kde sa bude plávať celoročne.
87. Vybudovali sme novú oddychovú zónu na Kúpalisku Rumanova, v pláne máme ďalšie atrakcie
88. Postavili sme Košickú Futbalovú Arénu, našli sme financie na jej dostavbu, kompletné odovzdanie je na jeseň 2023

89. Rekonštruujeme Angels arénu, výstavba by mala byť ukončená v budúcom roku

90. Začali sme s výstavbou Národného tréningového centra, ktoré bude slúžiť tenistom, bedmintonu a iným športom už v roku 2023

91. Na schátralom ihrisku na ZŠ L. Novomeského vyrástla Atletická akadémia, stane sa centrom atletiky v meste s celoročnou prevádzkou najmä pre našu mládež
92. Zo zdevastovanej telocvične na ZŠ Poľná sme vytvorili Centrum pre úpolové športy, prebieha oprava fasády a okolia
93. Na ZŠ Starozagorská budujeme atletický ovál, multifunkčné a workoutové ihrisko

94. Obnovíme nové pútnické miesto na Košickej Kalvárii v spolupráci s miestnou farnosťou

95. Začali sme s opravami elektrických rozvodov v bytových domoch na Luníku 9. V tých, ktoré má v správe mestská časť sme zaviedli personalizovaný čipový systém na odber.

96. Opravujeme schodiská, výtlky a prepady vrátane schodiska na Fábryho či Muránskej ulici, dokonca roka na Alvinczyho, Užhorodskej, Muránskej, Československej armády a na ďalšom poltucte ulíc.

97. Zvýšili sme každoročný príspevok pre zvieracie útulky z 5.000 na 75.000 eur a hľadáme aj ďalšie zdroje na ich podporu
98. Nové verejné osvetlenie inštalujeme tento rok na Aničke od mestskej časti Ťahanovce po Gajdovku, pribudne tu 25 solárnych setov s LED svietidlami, naplánovaná je aj výmena pôvodných svietidiel za LED v širšom centre mesta, na Americkej triede, Čermeľskej ceste či Ceste Jána Pavla II.

99. Pracujeme na výstavbe teplovodu v Ďurkove ako prípravu na lacnejšiu teplú vodu v Košiciach a výstavbu Aquaparku. Zmluvné vzťahy sú už podpísané
100. Košice sme dostali medzi 100 miest EÚ, ktoré môžu čerpať prostriedky na to, aby sa z nich stali klimaticky neutrálne a inteligentné mestá do roku 2030. Ide o mestá vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších 12 v krajinách asociovaných k programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont Európa.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články