Historický evanjelický cintorín postupne meníme

“Chceme, aby naše mesto bolo naozaj zelené. Snažíme sa uchopiť nielen témy, ktoré súvisia s administratívnou prácou, ale potrebujeme naozaj oživiť to, čo je v Košiciach dlhodobo zanedbávané. Našim cieľom je celý cintorín vyčistiť, pokosiť a vytvoriť na tomto mieste rekreačnú a oddychovú zónu. A tá bude zároveň slúžiť ako prepojovací chodník zo sídliska Terasa do centra mesta.”

Od roku 2019, kedy Košice prevzali titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva, sa jednou z významných aktivít mestských dobrovoľníkov stalo vyčistenie bývalého evanjelického cintorína pri Starej sladovni, ktorý chátral už desaťročia. Z areálu cintorína postupne dobrovoľníci vypratali desiatky ton odpadu. Následne prevzala cintorín do svojej starostlivosti Správa mestskej zelene v Košiciach

Po dvoch rokoch poriadnej práce a podpory vedenia mesta vyzerá cintorín celkom inak. Za dané obdobie pracovníci správy mestskej zelene celú plochu vyčistili, pokosili, zbavili odpadkov, ruderálneho porastu (porast na rumoviskách) a zamedzili vstup asociálov do poslednej zachovalej hrobky, pohrebnej kaplnky rodiny Pohle – Roth. Pribudli aj nové stožiare verejného osvetlenia a vyčistené chodníky predtým poprerastané burinou dostali svoj prvý asfaltový povrch.

Od prevzatia bývalého evanjelického cintorína do jej správy nastal v spravovaní územia obrovský posun. Správe mestskej zelene sa podarilo vytvoriť aj oddychovú plochu, ktorá sa vďaka spolupráci s mestom Košice mení na zelený park. 

Cintorín sa stal už od svojho založenia miestom posledného oddychu mnohých významných a pozoruhodných osobností Košíc. Aj preto sa dostal do zoznamu hmotných a nehmotných pamätihodností mesta Košice. 

PLÁNUJEME Z NEHO VYTVORIŤ JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH PARKOV V MESTE. O JEHO BUDÚCNOSTI ROZHODNETE AJ VY 

Budúci park za Sladovňou by mal vzniknúť v lokalite prepájajúcej zrevitalizovaný bývalý evanjelický cintorín. Spoločne tak budú spájať mestské časti Staré Mesto a Západ.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto