Budove magistrátu sme dali “zelenú”

„Hlavnou pridanou hodnotou tohto projektu je zvýšenie podielu zelene, zlepšenie životného prostredia a zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Už čoskoro budú zelenú strechu obývať včely. Umiestnením úľov na streche magistrátu chceme podporiť chov včiel v meste a poukázať na ich dôležitosť pre život nás všetkých. Pôjde o štyri včelstvá, ktoré budú počtom reprezentovať približne 250-tisíc ľudí v našom meste. “ 

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci projektu Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy – zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia za 1 389 307 eur s DPH, z toho 550 000 eur pokryli eurofondy, dokončila košická spoločnosť Box Park v decembri 2023.

Súčasťou projektu bola rekonštrukcia striech na niektorých častiach budovy magistrátu, vrátane zateplenia, na ktorých sa zároveň vytvorili vegetačné strechy. Zelené strechy na celkovej ploche takmer 1700 m2 zlepšia mikroklímu a zvýšia biodiverzitu prostredia, zachytia dažďovú vodu a znížia aj náklady na energie. So stavebnými prácami sa začalo v novembri 2022, zelené strechy boli hotové vlani v lete.

Schodisko zdobí zelená oáza na oddych

Revitalizácia sa dotkla aj hlavného schodiska, na ktorom sa vytvorilo 235 mzelenej plochy so vzrastlými drevinami, trávami a trvalkami. Osadením lavičiek sa vytvoril priestor na sedenie a oddych. Na priečelí budovy je ďalší zelený prvok – stena z popínavých rastlín.

Novú podobu dostala aj nevyužívaná plocha pred magistrátom, kde na ploche 620 m2 pribudla dažďová záhrada. Jej úlohou je odvádzať a zadržiavať dažďovú vody z priľahlých spevnených plôch, čo bude mať priaznivý vplyv na využitie vodných zdrojov v čase sucha a zvlhčovanie a ochladzovanie vzduchu počas leta. Dažďová voda sa bude zadržiavať v retenčných nádržiach a využije sa na automatické zavlažovanie zelene.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto