Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach

Začíname s ďalšou várkou rozsiahlych opráv ciest a chodníkov v našom meste. K rekonštrukciám piatich dopravných tepien – Čermeľskej cesty, Lomonosovovej, Jaltskej, Pražskej a Triedy KVP za vyše štyri a pol milióna eur, ktoré by mali byť hotové už v druhej polovici septembra, teraz pribudnú ďalšie, za vyše tri milióny eur. Úseky sme vyberali na základe nášho strategického Plánu opravy ciest, chodníkov a mostov a  podnetov od mestských častí a samotných Košičanov. Spoločnosť Eurovia plánuje ešte tento rok zrekonštruovať väčšinu z nich, s finalizáciou posledných na budúcu jar. 

BOJUJEME S INVESTIČNÝM DLHOM V NAŠICH CESTÁCH

Zlepšovanie kvality ciest a chodníkov je mojou prioritou už dlhodobo. Máme v nich obrovský modernizačný dlh, ktorý treba poctivo a systematicky znižovať. Košice tento rok investujú do opráv a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry až 10 miliónov eur z vlastných zdrojov a dodávateľských úverov. Pôjde o investície na vyše 60-tich uliciach v meste. Nielen do ciest a chodníkov, ale aj do schodísk, do odvodňovacích žľabov a do kanálov. Náš cieľ je jasný – skvalitniť dopravnú infraštruktúru v celom meste a zvýšiť tak komfort a bezpečnosť Košičanov na cestách.

Kontrolné dni sú pre mňa samozrejmosťou aj na väčšine dopravných stavieb v meste.

STRATÉGIA ROZVOJA DOPRAVY V KOŠICIACH NA ĎALŠÍCH 30 ROKOV

Investície do cestnej infraštruktúry sú len časťou nášho ambiciózneho plánu pre budúcnosť dopravy v Košiciach. Vďaka našej aktualizovanej Stratégií rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice máme stanovené jasné ciele až do roku 2050. Tento dokument totiž nie je nejakým slohovým cvičením. Popisuje konkrétne opatrenia a zdroje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie našich cieľov. Jeho súčasťou je aj nová Koncepcia parkovacej politiky zameraná najmä na zlepšenie parkovania rezidentov. V súlade s ňou bude vznikať aj nový Územný plán mesta Košice a ďalšie dôležité dokumenty.

Pracovali na nej odborníci z košického Magistrátu, spoločnosti NDCon, Útvaru hlavného architekta, mestských častí, DPMK, Košického samosprávneho kraja a spoločnosti IDS Východ. Dôležitou súčasťou prípravy boli ľudia z Košíc a okolia, ktorí mali možnosť vyjadriť svoj názor pomocou dotazníka. Takmer 1 500 ľudí tak aj urobilo a výrazným spôsobom pomohlo k tvorbe dokumentu.

Súvislej opravy sa dočkala aj Americká trieda na Sídlisku Ťahanovce.

EKOLOGICKEJŠIA, KVALITNEJŠIA A EFEKTÍNVEJŠIA VEREJNÁ DOPRAVA

Jednou z hlavných priorít aktualizovanej stratégie je rozvoj mestskej hromadnej dopravy(MHD). Vybudovaním nových električkových tratí na sídlisko Ťahanovce a do novej zástavby na Aničke ju chceme spraviť omnoho ekologickejšou. K jej zatraktívneniu určite pomôže rozšírenie na hlavných dopravných tepnách v meste, vytvorenie liniek „na zavolanie“ a vybudovanie BUS pruhov v jednotlivých mestských častiach. Veríme, že tak z MHD spravíme vhodnú alternatívu k autám.

To isté platí aj o cyklo-doprave. Máme pripravených 71 opatrení na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste. Chceme ju napojiť na cyklistickú sieť v okolí mesta a rozšíriť možnosti na parkovanie a odkladanie bicyklov. Som presvedčený o tom, že vďaka tejto stratégii dokážeme postupnou evolúciou spraviť z Košíc mesto s najlepšou dopravnou infraštruktúrou široko-ďaleko.

Aktualizovanú stratégiu nájdete na stránke: https://www.kosice.sk/obcan/strategia-dopravy-a-dopravnych-stavieb-mesta-kosice-aktualizacia-dokumentu-navrh-dokumentu-

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

100 PROJEKTOV PRE KOŠICE

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme

Opravujeme veľké cesty a chodníky

Prvá etapa rekonštrukcií bude prebiehať na Triede KVP, na Jaltskej, Pražskej, Lomonosovovej a Čermeľskej ulici. Opravené cesty a chodníky z tejto etapy bude spoločnosť EUROVIA