Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach

Začíname s ďalšou várkou rozsiahlych opráv ciest a chodníkov v našom meste. K rekonštrukciám piatich dopravných tepien – Čermeľskej cesty, Lomonosovovej, Jaltskej, Pražskej a Triedy KVP za vyše štyri a pol milióna eur, ktoré by mali byť hotové už v druhej polovici septembra, teraz pribudnú ďalšie, za vyše tri milióny eur. Úseky sme vyberali na základe nášho strategického Plánu opravy ciest, chodníkov a mostov a  podnetov od mestských častí a samotných Košičanov. Spoločnosť Eurovia plánuje ešte tento rok zrekonštruovať väčšinu z nich, s finalizáciou posledných na budúcu jar. 

BOJUJEME S INVESTIČNÝM DLHOM V NAŠICH CESTÁCH

Zlepšovanie kvality ciest a chodníkov je mojou prioritou už dlhodobo. Máme v nich obrovský modernizačný dlh, ktorý treba poctivo a systematicky znižovať. Košice tento rok investujú do opráv a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry až 10 miliónov eur z vlastných zdrojov a dodávateľských úverov. Pôjde o investície na vyše 60-tich uliciach v meste. Nielen do ciest a chodníkov, ale aj do schodísk, do odvodňovacích žľabov a do kanálov. Náš cieľ je jasný – skvalitniť dopravnú infraštruktúru v celom meste a zvýšiť tak komfort a bezpečnosť Košičanov na cestách.

Kontrolné dni sú pre mňa samozrejmosťou aj na väčšine dopravných stavieb v meste.

STRATÉGIA ROZVOJA DOPRAVY V KOŠICIACH NA ĎALŠÍCH 30 ROKOV

Investície do cestnej infraštruktúry sú len časťou nášho ambiciózneho plánu pre budúcnosť dopravy v Košiciach. Vďaka našej aktualizovanej Stratégií rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice máme stanovené jasné ciele až do roku 2050. Tento dokument totiž nie je nejakým slohovým cvičením. Popisuje konkrétne opatrenia a zdroje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie našich cieľov. Jeho súčasťou je aj nová Koncepcia parkovacej politiky zameraná najmä na zlepšenie parkovania rezidentov. V súlade s ňou bude vznikať aj nový Územný plán mesta Košice a ďalšie dôležité dokumenty.

Pracovali na nej odborníci z košického Magistrátu, spoločnosti NDCon, Útvaru hlavného architekta, mestských častí, DPMK, Košického samosprávneho kraja a spoločnosti IDS Východ. Dôležitou súčasťou prípravy boli ľudia z Košíc a okolia, ktorí mali možnosť vyjadriť svoj názor pomocou dotazníka. Takmer 1 500 ľudí tak aj urobilo a výrazným spôsobom pomohlo k tvorbe dokumentu.

Súvislej opravy sa dočkala aj Americká trieda na Sídlisku Ťahanovce.

EKOLOGICKEJŠIA, KVALITNEJŠIA A EFEKTÍNVEJŠIA VEREJNÁ DOPRAVA

Jednou z hlavných priorít aktualizovanej stratégie je rozvoj mestskej hromadnej dopravy(MHD). Vybudovaním nových električkových tratí na sídlisko Ťahanovce a do novej zástavby na Aničke ju chceme spraviť omnoho ekologickejšou. K jej zatraktívneniu určite pomôže rozšírenie na hlavných dopravných tepnách v meste, vytvorenie liniek „na zavolanie“ a vybudovanie BUS pruhov v jednotlivých mestských častiach. Veríme, že tak z MHD spravíme vhodnú alternatívu k autám.

To isté platí aj o cyklo-doprave. Máme pripravených 71 opatrení na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste. Chceme ju napojiť na cyklistickú sieť v okolí mesta a rozšíriť možnosti na parkovanie a odkladanie bicyklov. Som presvedčený o tom, že vďaka tejto stratégii dokážeme postupnou evolúciou spraviť z Košíc mesto s najlepšou dopravnou infraštruktúrou široko-ďaleko.

Aktualizovanú stratégiu nájdete na stránke: https://www.kosice.sk/obcan/strategia-dopravy-a-dopravnych-stavieb-mesta-kosice-aktualizacia-dokumentu-navrh-dokumentu-

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto