Prečo kandidujem?

Komunálnej politike sa venujem už dlhšie, snažím sa zapájať do rozvoja mestskej časti Košice sídlisko KVP . Chcem byť súčasťou pri rozvoji mesta a tak prispieť k tomu, aby sa život a úroveň občanov Košíc zlepšoval. Je toho ešte veľa, čo treba zlepšovať a napredovať aby sme sa posunuli k naplneniu sľubov a pokračovali v realizácii projektov. Ako poslanec mestského zastupiteľstva budem počúvať občanov nášho mesta aby sme sa spolu snažili prispieť k rozvoju Košíc. Budem riešiť podnety občanov a snažiť sa o to, aby sa našla zhoda v tom, aké riešenia budeme uplatňovať. Chcem diskutovať z občanmi mesta o realizácii projektov v konkrétnych mestských častiach.

Prečo volím Jara?

Myslím si, že Jaro Polaček splní sľuby pre rozvoj mesta.

Prečo Jaro volí mňa?

Snáď preto, že máme spoločný cieľ zlepšiť život občanov Košíc.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Turistika, hudba
Najobľúbenejšie jedlo: Hydina na rôzny spôsob
Najobľúbenejší nápoj: Pomarančový džús
Najobľúbenejší politik: Alexander Dubček
Najobľúbenejší herec: Štefan Kvietik
Najobľúbenejší film: Schindlerov zoznam
Najobľúbenejší spevák: Miroslav Žbirka
Najobľúbenejšia kniha: Šlabikár
Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Horný Bankov
Životné krédo: Ži a nechaj žiť.