Prečo kandidujem?

Ako poslanec Národnej rady robím všetko pre to, aby sa život v našom kraji posúval dopredu. Na túto snahu chcem nadviazať. Mojou prioritou piliere: regionálny a sociálny. V rámci regionálnej politiky ma tešia výsledky, ktoré sa nám podarilo presadiť – obchvat Košíc a rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Chcem prinášať nové projekty, pracovné miesta, investorov a príležitosti na budovanie regiónu. Mimo politiky vediem neziskovú organizáciu, zameranú na pomoc sociálne slabým rodinám a deťom. Od vypuknutia vojny tiež pomáhame Ukrajincom u našich susedov, no aj matkám s deťmi utekajúcim z vojnových oblastí.

Prečo volím Jara?

Ako primátora, no predovšetkým ako človeka na správnom mieste vnímam Jara Polačeka veľmi pozitívne a som spokojný s výsledkami, ktoré od svojho zvolenia dosiahol. Za tento čas však ostali viaceré projekty a vízie rozpracované a ja si želám, aby ich dostal šancu dokončiť.

Prečo Jaro volí mňa?

Myslím si, že vidí výsledky mojej práce pre Košice, ktoré sa mi ako poslancovi NR SR podarilo dosiahnuť a zdieľame mnohé aspekty vízie, ktorou chceme naše mesto posúvať vpred.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Čítanie, čas strávený s rodinou, geopolitika
Najobľúbenejšie jedlo: Bryndzové halušky a vyprážaný syr
Najobľúbenejší nápoj: Minerálka
Najobľúbenejší politik: Tomáš Garrigue Masaryk
Najobľúbenejší herec: Jozef Króner
Najobľúbenejší film: Skala
Najobľúbenejší spevák: Karol Duchoň, Freddie Mercury
Najobľúbenejšia kniha: Na otci záleží
Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Drocárov park na KVP
Životné krédo: Iba život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to. Albert Einstein