Krajšie a funkčnejšie Košice sú našim dlhodobým cieľom. V jeho napĺňaní nie sme sami

Viac zelene, krajšie a funkčnejšie verejné priestory, menej vizuálneho smogu a špiny – aj na tom počas leta naplno makáme. Veľmi ma teší, že v našom dlhodobom cieli robiť Košice krajšími a bezpečnejšími nachádzame čoraz viac spojencov z radov občianskych hnutí a iniciatív ale aj bežných Košičaniek a Košičanov. V posledných týždňoch sme sa zamerali napríklad na revitalizáciu parku na ulici Obrancov mieru a verejného priestoru na Lidickom námestí. V spolupráci iniciatívou “Čas spomaliť” sme sa zas pustili do zaujímavého projektu pretvorenia križovatky pri Jumbo centre. Po novom bude omnoho krajšia, no hlavne výrazne bezpečnejšia. Pokračujeme aj v odstraňovaní nelegálnych informačných tabúľ a spomenúť musím aj príkladnú prácu kolegov zo Správy mestskej zelene pri výsadbe a starostlivosti o košickú zeleň. Odjakživa tvrdím, že Košice sú najkrajším mestom na Slovensku. To však neznamená, že ich krásu nie je potrebné rozvíjať. Presne to robíme a robiť budeme.

Viac zelene, krajšie a funkčnejšie verejné priestory, menej vizuálneho smogu a špiny – aj na tom počas leta naplno makáme. Veľmi ma teší, že v našom dlhodobom cieli robiť Košice krajšími a bezpečnejšími nachádzame čoraz viac spojencov z radov občianskych hnutí a iniciatív ale aj bežných Košičaniek a Košičanov. V posledných týždňoch sme sa zamerali napríklad na revitalizáciu parku na ulici Obrancov mieru a verejného priestoru na Lidickom námestí. V spolupráci iniciatívou “Čas spomaliť” sme sa zas pustili do zaujímavého projektu pretvorenia križovatky pri Jumbo centre. Po novom bude omnoho krajšia, no hlavne výrazne bezpečnejšia. Pokračujeme aj v odstraňovaní nelegálnych informačných tabúľ a spomenúť musím aj príkladnú prácu kolegov zo Správy mestskej zelene pri výsadbe a starostlivosti o košickú zeleň. Odjakživa tvrdím, že Košice sú najkrajším mestom na Slovensku. To však neznamená, že ich krásu nie je potrebné rozvíjať. Presne to robíme a robiť budeme.

ZVYŠUJEME BEZPEČNOSŤ NA KOŠICKÝCH CESTÁCH

V spolupráci s autormi projektu “Čas spomaliť” pracujeme na pretvorení križovatky pri Jumbo centre na omnoho krajší a najmä bezpečnejší priestor. Podobné projekty, ktoré poznáme zo západných metropol, sú pre mestá osvedčeným a nízko nákladovým spôsobom ako oživiť verejné priestranstvá, budovať komunitu a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Vodorovné značenie na Gorkého ulici a v okolí prejde umeleckou premenou, ktorá preukázateľne zvyšuje bezpečnosť celého priestoru. Aktuálne prebieha open air výstava návrhov projektu na Hviezdoslavovej ulici pri ‘kruhovom objazde’. Po zladení harmonogramov a schválení príslušnými správnymi orgánmi sa môže začať s maľovaním. Všetko na základe kvalitného zberu dát, prieskumu verejnej mienky a otvorenej diskusie.

Teší ma, keď sa nám darí spojiť sa pre dobrú vec s aktívnymi Košičankami a Košičanmi z občianskych iniciatív, ktorí často prichádzajú so skvelými nápadmi. Vždy som tomu bol, som a budem otvorený, pretože spoločnými silami posunieme Košice vpred najlepšie.

ZELENŠIE MESTO JE ZDRAVŠIE MESTO

Skvelú prácu dlhodobo robia kolegovia zo Správy mestskej zelene v Košiciach, ktorí sa starajú o naše zelené bohatstvo. Ďalším našim zámerom je robiť parky a zelené priestranstvá atraktívnejšie pre návštevníkov. Nový šat po novom dostane napríklad park na ulici Obrancov mieru. Odstránil sa z neho pôvodný mobiliár, betónové obrubníky a povrchy spevnených plôch, ktoré nahradia nové povrchy parkových chodníkov. Doplnia sa tiež lavičky, odpadkové koše a zahradzovacie stĺpiky. V ďalšej časti projektu sa budú robiť sadové úpravy, ošetria sa existujúce stromy, vysadia sa nové a obnovia sa trávnaté plochy.

Podobnou premenou prejde Lidické námestie, kde pribudnú ihriská, zeleň a kynologický park. Pribudnú nové detské ihriská, na pôvodných sa osadia nové herné prvky. Vznikne aj fitnes ihrisko pre všetky vekové kategórie, lavičky a koše. Projekt nezabudol ani na zeleň, vysadia sa tu nové stromy a kríky.

Aj takýmito postupnými krokmi sa nám darí napĺňať potenciál, ktorý Košice majú. Zelenšie, krajšie, zdravšie a bezpečnejšie. Tak má vyzerať mesto, z ktorého sa neodchádza za lepším ale prichádza za najlepším. Tak pretvárame Košice.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto