Krajšie a funkčnejšie Košice sú našim dlhodobým cieľom. V jeho napĺňaní nie sme sami

Viac zelene, krajšie a funkčnejšie verejné priestory, menej vizuálneho smogu a špiny – aj na tom počas leta naplno makáme. Veľmi ma teší, že v našom dlhodobom cieli robiť Košice krajšími a bezpečnejšími nachádzame čoraz viac spojencov z radov občianskych hnutí a iniciatív ale aj bežných Košičaniek a Košičanov. V posledných týždňoch sme sa zamerali napríklad na revitalizáciu parku na ulici Obrancov mieru a verejného priestoru na Lidickom námestí. V spolupráci iniciatívou “Čas spomaliť” sme sa zas pustili do zaujímavého projektu pretvorenia križovatky pri Jumbo centre. Po novom bude omnoho krajšia, no hlavne výrazne bezpečnejšia. Pokračujeme aj v odstraňovaní nelegálnych informačných tabúľ a spomenúť musím aj príkladnú prácu kolegov zo Správy mestskej zelene pri výsadbe a starostlivosti o košickú zeleň. Odjakživa tvrdím, že Košice sú najkrajším mestom na Slovensku. To však neznamená, že ich krásu nie je potrebné rozvíjať. Presne to robíme a robiť budeme.

Viac zelene, krajšie a funkčnejšie verejné priestory, menej vizuálneho smogu a špiny – aj na tom počas leta naplno makáme. Veľmi ma teší, že v našom dlhodobom cieli robiť Košice krajšími a bezpečnejšími nachádzame čoraz viac spojencov z radov občianskych hnutí a iniciatív ale aj bežných Košičaniek a Košičanov. V posledných týždňoch sme sa zamerali napríklad na revitalizáciu parku na ulici Obrancov mieru a verejného priestoru na Lidickom námestí. V spolupráci iniciatívou “Čas spomaliť” sme sa zas pustili do zaujímavého projektu pretvorenia križovatky pri Jumbo centre. Po novom bude omnoho krajšia, no hlavne výrazne bezpečnejšia. Pokračujeme aj v odstraňovaní nelegálnych informačných tabúľ a spomenúť musím aj príkladnú prácu kolegov zo Správy mestskej zelene pri výsadbe a starostlivosti o košickú zeleň. Odjakživa tvrdím, že Košice sú najkrajším mestom na Slovensku. To však neznamená, že ich krásu nie je potrebné rozvíjať. Presne to robíme a robiť budeme.

ZVYŠUJEME BEZPEČNOSŤ NA KOŠICKÝCH CESTÁCH

V spolupráci s autormi projektu „Čas spomaliť“ pracujeme na pretvorení križovatky pri Jumbo centre na omnoho krajší a najmä bezpečnejší priestor. Podobné projekty, ktoré poznáme zo západných metropol, sú pre mestá osvedčeným a nízko nákladovým spôsobom ako oživiť verejné priestranstvá, budovať komunitu a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Vodorovné značenie na Gorkého ulici a v okolí prejde umeleckou premenou, ktorá preukázateľne zvyšuje bezpečnosť celého priestoru. Aktuálne prebieha open air výstava návrhov projektu na Hviezdoslavovej ulici pri ‚kruhovom objazde‘. Po zladení harmonogramov a schválení príslušnými správnymi orgánmi sa môže začať s maľovaním. Všetko na základe kvalitného zberu dát, prieskumu verejnej mienky a otvorenej diskusie.

Teší ma, keď sa nám darí spojiť sa pre dobrú vec s aktívnymi Košičankami a Košičanmi z občianskych iniciatív, ktorí často prichádzajú so skvelými nápadmi. Vždy som tomu bol, som a budem otvorený, pretože spoločnými silami posunieme Košice vpred najlepšie.

ZELENŠIE MESTO JE ZDRAVŠIE MESTO

Skvelú prácu dlhodobo robia kolegovia zo Správy mestskej zelene v Košiciach, ktorí sa starajú o naše zelené bohatstvo. Ďalším našim zámerom je robiť parky a zelené priestranstvá atraktívnejšie pre návštevníkov. Nový šat po novom dostane napríklad park na ulici Obrancov mieru. Odstránil sa z neho pôvodný mobiliár, betónové obrubníky a povrchy spevnených plôch, ktoré nahradia nové povrchy parkových chodníkov. Doplnia sa tiež lavičky, odpadkové koše a zahradzovacie stĺpiky. V ďalšej časti projektu sa budú robiť sadové úpravy, ošetria sa existujúce stromy, vysadia sa nové a obnovia sa trávnaté plochy.

Podobnou premenou prejde Lidické námestie, kde pribudnú ihriská, zeleň a kynologický park. Pribudnú nové detské ihriská, na pôvodných sa osadia nové herné prvky. Vznikne aj fitnes ihrisko pre všetky vekové kategórie, lavičky a koše. Projekt nezabudol ani na zeleň, vysadia sa tu nové stromy a kríky.

Aj takýmito postupnými krokmi sa nám darí napĺňať potenciál, ktorý Košice majú. Zelenšie, krajšie, zdravšie a bezpečnejšie. Tak má vyzerať mesto, z ktorého sa neodchádza za lepším ale prichádza za najlepším. Tak pretvárame Košice.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

100 PROJEKTOV PRE KOŠICE

Spoločne s mojim tímom chceme pokračovať v čestnej práci. Naďalej prinášať výsledky v prospech Košičanov rovnako ako v uplynulých štyroch rokoch. Vďaka tomuto  prístupu máme

Opravujeme veľké cesty a chodníky

Prvá etapa rekonštrukcií bude prebiehať na Triede KVP, na Jaltskej, Pražskej, Lomonosovovej a Čermeľskej ulici. Opravené cesty a chodníky z tejto etapy bude spoločnosť EUROVIA