Košické školy budú ešte kvalitnejšie. Investujeme do nich ďalších 600 000 eur

Po letných prázdninách sa košickí žiaci základných a materských škôl vrátia do krajšieho, kvalitnejšieho a podnetnejšieho prostredia. Stavbári v júli a v auguste na zhruba každej tretej škole v meste vynovia triedy, chodby, sociálne zariadenia, rozvody vody či gastrozariadenia. Oddýchnutých školákov potešia v septembri aj nové skrinky, koberce, vyučovacie pomôcky a najmenších škôlkárov aj hračky. Pokračujeme tak v historicky najväčších investíciách do košických škôl v histórii. Na každej základnej škole v Košiciach sa za posledné roky niečo urobilo. Školstvo v Košiciach je našou prioritou a bude ňou aj naďalej.

Po letných prázdninách sa košickí žiaci základných a materských škôl vrátia do krajšieho, kvalitnejšieho a podnetnejšieho prostredia. Stavbári v júli a v auguste na zhruba každej tretej škole v meste vynovia triedy, chodby, sociálne zariadenia, rozvody vody či gastrozariadenia. Oddýchnutých školákov potešia v septembri aj nové skrinky, koberce, vyučovacie pomôcky a najmenších škôlkárov aj hračky. Pokračujeme tak v historicky najväčších investíciách do košických škôl v histórii. Na každej základnej škole v Košiciach sa za posledné roky niečo urobilo. Školstvo v Košiciach je našou prioritou a bude ňou aj naďalej.

ĎALŠIE ROZSIAHLE INVESTÍCIE

Spomínaných približne 600 000 eur smeruje do rekonštrukcií približne tretiny košických škôl. Znamená to vynovené triedy, chodby, sociálne zariadenia, rozvody vody či gastrozariadenia. Nový náter počas prázdnin dostanú kuchyne, chodby a vybrané priestory škôlok. Pracuje sa aj na oprave fasád, oplotení, vonkajších terás, striech a výmene okien.

Rekonštrukcia MŠ Oštepová

Zároveň sa v takmer 40 MŠ uskutočnia opravy na detských ihriskách v celkovej výške 40 000 eur. V rámci opravy ihrísk sa realizuje aj výmena dosiek na lavičkách a na pieskoviskách. Mesto okrem toho pokračuje aj v stavebných prácach na rozšírení Materskej školy Oštepová. Dokončujeme dve nové triedy pre 44 žiakov, vďaka čomu sa vytvoria podmienky na vzdelávanie celkovo 124 detí. V školskom roku 2023/2024 to bude znamenať vyše polovičné navýšenie doterajšej kapacity. Celkovou obnovou prejde aj kuchyňa. Takisto sa skrášli školský dvor a obnoví sa detské ihrisko, na ktorom pribudnú aj nové herné prvky.

Atletická hala Laca Novomeského

ZAMERALI SME SA NA ŠPORT A POHYB DETÍ

Na ZŠ Starozagorská zmodernizujeme atletický ovál, ktorý sa po dokončení stane aj spádovým športoviskom pre viacero škôl a žiakov z okolia. Chýbať nebude ani doskočisko s pieskom pre skok do diaľky. V areáli školy vznikne okrem toho aj nové ihrisko pre malý futbal s umelou trávou a certifikovanými rozmermi, aby mohlo hostiť aj súťažné zápasy. Športoviská budú dopoludnia slúžiť na vyučovanie telesnej výchovy, popoludní budú prístupné pre širokú verejnosť a košické športové kluby. Nový šat dostane aj multifunkčné ihrisko a tribúna. Celý areál dostane aj nové osvetlenie.

Na ZŠ Janigova pribudla atletická, 60 metrov dlhá tartanová trojdráha s pieskovým doskočiskom a multifunkčným ihriskom s workoutovou zostavou. Jej súčasťou bude aj nové hľadisko s kapacitou 85 divákov. V bývalej ZŠ Park mládeže na sídlisku Mier sa v súčasnosti dokončuje osadenie mantinelov po celej ploche novovybudovaného ihriska pre hokejbal a basketbal.  V uplynulom školskom roku sa začalo s prevádzkou nového tréningového centra úpolových športov v Košickej Novej Vsi či nafukovacej atletickej haly na ZŠ Laca Novomeského. V máji sa začalo aj výstavbou školskej športovej haly pri ZŠ s MŠ Želiarska.

Ihrisko Park mládeže

Okrem veľkých športových projektov, ako už zmodernizovaná Stará jazdiareň, čoskoro dokončené NTC, Košická futbalová aréna či plánované vybudovanie najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku, sa špecificky zameriavame aj na mladé talenty. Dostatok priestoru a kvalitné podmienky na pohyb a športovú prípravu nám naše mladé talenty určite v budúcnosti vrátia reprezentáciou Košíc na najvyšších športových podujatiach.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto