Keď je mestský podnik v dobrých rukách – Správa mestskej zelene v Košiciach

Kvalitný manažment je základom úspechu. Sám sa s tým stretávam každý deň pri spolupráci s mestskými podnikmi. Keď je na čele mestského podniku dobrý manažér – niekto, kto hľadá spôsoby a nie dôvody – tak veci fungujú, a ako primátor môžete byť pokojný. Žiadne zbytočné zlyhania a hľadanie vinníkov všade naokolo. Naopak, funguje spolupráca, komunikácia je bezproblémová a medzi mestom a mestským podnikom vzniká funkčný priestor na inovácie a zlepšenia.

Kvalitný manažment je základom úspechu. Sám sa s tým stretávam každý deň pri spolupráci s mestskými podnikmi. Keď je na čele mestského podniku dobrý manažér – niekto, kto hľadá spôsoby a nie dôvody – tak veci fungujú, a ako primátor môžete byť pokojný. Žiadne zbytočné zlyhania a hľadanie vinníkov všade naokolo. Naopak, funguje spolupráca, komunikácia je bezproblémová a medzi mestom a mestským podnikom vzniká funkčný priestor na inovácie a zlepšenia.

Skvelým príkladom fungujúceho mestského podniku je Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ). Pani riaditeľka Marta Popríková a jej tím robia vynikajúcu prácu, vďaka ktorej nám starostlivosť o verejné priestory v Košiciach ostatné mestá môžu len závidieť.

DVÍHAME LATKU STAROSTLIVOSTI O ZELEŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Správa mestskej zelene v Košiciach  má v súčasnosti vyše 430 zamestnancov. Starajú sa o zeleň v mestských častiach o celkovej rozlohe 460  hektárov. Ich prioritou je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre údržbu a ochranu zelene s cieľom zlepšiť  životné prostredie v celých Košiciach a okolí.

V posledných rokoch sa im však vďaka dobrému riadeniu darí  ísť omnoho ďalej než po svoje základné úlohy. Podarilo sa im napríklad komplexne revitalizovať Mestský park, vrátane fontán, chodníčkov či zavlažovania stromov. Spojazdnili v ňom napájačku vody a dokonca prišli aj s pilotným projektom zavlažovania vzácnych stromov prostredníctvom špeciálnych vakov. Tie uvoľňujú vodu postupne – majú GPS aj bezpečnostné klapky, – a tak dokážu veľmi efektívne zavlažovať stromy podľa ich potrieb.

Vďaka SMsZ sa Košice stali aj prvým mestom na Slovensku, ktoré vytvorilo zdravotné karty drevín. Vďaka tomu dokážeme postupne zlepšiť starostlivosť o takmer 50 000 stromov v meste a pomôcť Košiciam s adaptáciou na klimatickú zmenu. Vďaka kartám vedia zamestnanci SMsZ zhodnotiť zdravotný stav či bezpečnosť drevín. Každý strom má svoje GPS súradnice, podľa ktorých ho  vedia nájsť na interaktívnej mape.

Veľkým úspechom spolupráce mesta a SMsZ je Verejný cintorín. V roku 2019 sa nám ho podarilo získať od súkromníka späť pod správu mesta. Následne sme ho mohli zveriť do rúk SMsZ.  Pani riaditeľka na ňom so svojim tímom stihla odvtedy spraviť veľký kus práce. V súkromných rukách dlhodobo zanedbávaný priestor postupne pretvárajú na krásne miesto. Podarilo sa vybudovať nové kolumbárium, opraviť schodisko či dokonca zriadiť kaviareň.

Teraz prebieha veľká rekonštrukcia priestoru od vstupnej brány cintorína až po centrálny kríž. Vďaka nej pod taktovkou SMsZ obnovíme existujúce spevnené plochy, komunikácie, vysadíme zeleň, pridáme nové prvky drobnej architektúry a smart riešenia. Kompletne revitalizujeme aj súčasné parkovisko a trhovisko.

KVALITNÝ MANAŽÉR = FUNGUJÚCI PODNIK

Toto je len niekoľko príkladov, ako môže mestský podnik fungovať, pokiaľ má dobrého manažéra. Ako primátor, žiaľ, veľmi dobre viem aj to, do akých problémov vie mestský podnik dostať vedenie, ktoré svoju pozíciu nezvláda. Dúfam a verím, že SMsZ bude pokračovať vo svojej vynikajúcej práci a bude naďalej dobrým príkladom pre ďalšie mestské podniky v Košiciach.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články