Chceme z Košíc spraviť mesto pre cyklistov

Nebude to ľahké, lebo podobne ako pri iných oblastiach dopravnej infraštruktúry sa ani cyklodoprave v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť. My to postupnými krokmi chceme zmeniť. V uplynulých dňoch sa začalo s výstavbou takmer kilometer dlhého spoločného cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov na Triede KVP. Plánujeme naň nadviazať ďalšími peknými projektami v mestských častiach, ktoré cyklisti ocenia. Verím, že budeme úspešní pri čerpaní eurofondov a vďaka novým cyklotrasám budeme v meste vidieť čoraz viac spokojných cyklistov.

Nebude to ľahké, lebo podobne ako pri iných oblastiach dopravnej infraštruktúry sa ani cyklodoprave v minulosti nevenovala dostatočná pozornosť. My to postupnými krokmi chceme zmeniť. V uplynulých dňoch sa začalo s výstavbou takmer kilometer dlhého spoločného cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov na Triede KVP. Plánujeme naň nadviazať ďalšími peknými projektami v mestských častiach, ktoré cyklisti ocenia. Verím, že budeme úspešní pri čerpaní eurofondov a vďaka novým cyklotrasám budeme v meste vidieť čoraz viac spokojných cyklistov.

NA CYKLISTOV SA DESAŤROČIA ZABÚDALO. PRE NÁS SÚ PRIORITOU

Desiatky rokov zanedbávania výstavby, ale aj udržiavania existujúcej infraštruktúry spôsobilo, že investičný dlh na košických cyklocestách a cyklochodníkoch vyrástol na desiatky miliónov eur. My chceme tento bludný kruh raz a navždy pretrhnúť. Hoci mesto má vzhľadom na možnosti rozpočtu na takéto investície obmedzené zdroje, najmä s využitím eurofondov by sme chceli výrazne urýchliť budovanie siete cyklochodníkov a skvalitňovanie podmienok pre využívanie ekologickej dopravy. Táto investícia na sídlisku KVP a aj jej plánované pokračovanie je jedným z krokov ako zlepšiť podmienky pre košických cyklistov. Pre nás je však len začiatkom, na ktorý chceme nadviazať ďalšími projektami.

BOJUJEME O ZDROJE Z EURÓPSKYCH FONDOV

Košice uspeli aj v premiérovej cyklovýzve z Plánu obnovy. Financie z EÚ pôjdu na výstavbu spoločného chodníka pre peších a cyklistov medzi ulicou Jána Pavla II. a mostom na Moskovskej triede. Vznikne tým priame pokračovanie spoločného cyklochodníka na Triede KVP, ktorý sa v súčasnosti stavia. Nová komunikácia pre cyklistov a peších na Triede KVP bude mať po dokončení oboch častí dĺžku 1,8 km. Máme rozpracované projekty na vyše 35 kilometrov nových cyklotrás.

Začiatkom tohto mesiaca sa podarilo dokončiť aj cestu medzi Perešom a Lorinčíkom, na ktorej sa vybudoval spoločný chodník pre peších a cyklistov. Tento týždeň bude kompletne dokončený aj zrekonštruovaný spoločný chodník pre cyklistov a chodcov na Južnej triede v celkovej dĺžke 3,8 km. V súčasnosti pokračuje aj II. etapa výstavby cyklochodníka spájajúceho mestské časti Západ a Sídlisko KVP.

DO KONCA ROKA PRIBUDNE AJ NOVÝ CYKLOCHODNÍK NA SLANECKEJ

Nový cykloochodník v dĺžke takmer 2,3 km by mali už koncom tohto roka využívať aj cyklisti idúci po zmodernizovanej Slaneckej ceste. V priebehu tohto roka sa plánuje aj vybudovanie spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov od Tesca smerom na sídlisko Dargovských hrdinov a vybudovanie cyklochodníka poza autobusovú zastávku pri Amfiteátri. Takisto je v pláne aj nový spoločný chodník pre chodcov a cyklistov na Aničke. Zároveň sa pri minerálnom prameni Gajdovka zriadi menšie parkovisko pre cyklistov, ktorí tam chcú nechať svoje bicykle.

Okrem toho sú na Sídlisku KVP pripravené viaceré projekty, o ktorých financovanie sa chce mesto uchádzať z eurofondov. Pôjde o cyklistické cestičky Ulica Jana Pavla II. – Popradská a Moskovská trieda – Toryská – Štúrova. Z rovnakých zdrojov sa plánuje sa aj dostavba cyklochodníka na Alpinku, kde sa momentálne dokončuje vysporiadanie pozemkov.

Našim kľúčovým dlhodobým zámerom je meniť Košice na fungujúce, moderné a udržateľné mesto 21. storočia. Fungujúca cykloinfraštruktúra musí byť jeho súčasťou.

Zdielať:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozrite si online

mohlo by Vás zaujímať

Podobné články

Budove magistrátu sme dali “zelenú”

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48 môže opäť naplno využívať verejnosť aj zamestnanci úradu. Práce na revitalizácii budovy košického magistrátu, v rámci

Na KVP máme nový chodník pre cyklistov a chodcov

Fanúšikovia aktívneho pohybu môžu využívať zrekonštruovaný takmer kilometer dlhý spoločný cyklistický chodník a chodník pre chodcov na Sídlisku KVP popri Triede KVP medzi križovatkami Moskovská trieda

Opravili smej 41-ročnú strechu Krematória

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy došlo v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto