Prečo kandidujem?

V prípade mojej úspešnej kandidatúry podporíte tieto konkrétne ciele. Masívna podpora boja so suchom a ochrana vody, jej zadržiavanie v krajine a efektívne využívanie. Výstavba novej športovej infraštruktúry a ešte intenzívnejšia podpora mládežníckeho športu vrátane základných škôl. Výstavba obytných súborov, ale bez zhoršenia kvality života obyvateľov, ktorí v danom území už žijú. Nový územný plán mesta. Efektívne a transparentné hospodárenie.

Prečo volím Jara?

Prečo Jaro volí mňa?

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Moja početná rodina a aktivity spojené s ňou, vysokohorská turistika, skialpinizmus, čítanie a štúdium dejín Slovenska a Európy
Životné krédo: Nerob iným to, čo nechceš aby iní robili tebe.