Prečo kandidujem?

S mestom Košice som spojený celý život. Poznám mesto, jeho úspechy a problémy. Problémy sú pre mňa výzvami. Riešenia nepotrebuje iba mesto ako celok, ale aj jeho časti. Mojim primárnym cieľom je, aby verejné financie slúžili občanom. Budem sa aktívne angažovať pri riešení rekonštrukcie Ukrajinskej ulice, bez ktorej bude stavba Slaneckej cesty iba čiastočným riešením vstupu do Košíc. Chcem aktívne pôsobiť pri dostavbe cyklotrás. Využijem moje profesionálne skúsenosti pri rozvoji mestskej infraštruktúry, rozvoji cestnej siete, zvyšovaní kvality dopravy v meste. Blízke sú mi environmentálne témy.

Prečo volím Jara?

Pretože verím, že Jaro Polaček dokončí, čo začal, čo naštartoval. Práce je pred nami veľa, a my chceme fungovať ako jeden tím.

Prečo Jaro volí mňa?

Lebo vie, že som cieľavedomý, odhodlaný pracovať na tom, aby sme o našom meste mohli s hrdosťou hovoriť ako o dobrom meste pre život, na ktoré sme právom hrdí.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Rodina, záhrada, história, cestovanie, hudba
Najobľúbenejšie jedlo: Grilované špeciality so sviežim šalátom
Najobľúbenejší nápoj: Minerálna voda
Najobľúbenejší politik: J. F. Kennedy
Najobľúbenejší herec: Al Pacino
Najobľúbenejší film: Rivali
Najobľúbenejší spevák: Lisa Stansfield
Najobľúbenejšia kniha: Hlava XXII
Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Krásna
Životné krédo: Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.