Prečo kandidujem?

Od mladosti sa zaujímam o politiku, študoval som na Fakulte verejnej správy UPJŠ. Som poslancom MČ Košice Juh od roku 2003, som predsedom sociálnej komisie a tieto cenné skúsenosti chcem zužitkovať aj na vyššom stupni. V sociálnej oblasti pracujem takmer 25 rokov, v sociálnom zariadení mám na starosť 210 klientov. V MČ Juh je vysoký podiel seniorov, ktorým je nutné pomáhať. Na druhej strane je chystaná masová výstavba nových projektov, takže je potrebné ustrážiť všetky súvisiace stavby – chodníky, zeleň, parkoviská. Som aktívny športovec – je potrebné zintenzívniť výstavbu cyklochodníkov v našej mestskej časti.

Prečo volím Jara?

Jara Polačeka volím okrem iného aj preto, že napriek všetkým osobným útokom to nevzdal a ide ďalej.

Prečo Jaro volí mňa?

Mám kompetencie a vždy podporím dobré a rozumné návrhy.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Čítanie kníh, cyklistika, beh, technika, politika
Najobľúbenejšie jedlo: Ryžový nákyp
Najobľúbenejší nápoj: Radler
Najobľúbenejší politik: Václav Havel
Najobľúbenejší herec: Rudolf Hrušínsky
Najobľúbenejší film: Vesničko má stredisková
Najobľúbenejší spevák: Karel Kryl
Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica
Životné krédo: Ži a nechaj žiť.