Prečo kandidujem?

Moju prvú kandidatúru ovplyvnil otec, ktorý správu vecí verejných a osobné angažovanie považoval za dôležité. Pomoc spoluobčanom ma napĺňa pocitom dobre vykonanej práce a v tejto práci chcem pokračovať. Som aktívnym poslancom mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva Nad Jazerom. Podarilo sa mi presadiť umiestnenie cyklonosičov na autobusy MHD, od začiatku som zastával nesúhlasný postoj k odovzdaniu parkovania súkromnej spoločnosti! V mestskej časti Nad jazerom sme s kolegami zintenzívnili kontakt s občanmi, zriadili nové parkoviská, zabezpečili výmeny schodísk a rámp pri obchodnom centre, dobudovali chýbajúce osvetlenie a realizovali ďalšie veci.

Prečo volím Jara?

Jara volím, preto že chce pre Košičanov urobiť maximum, má chuť pracovať pre ľudí v duchu spravodlivosti, transparentnosti a čo najväčšej efektívnosti. Má veľa nápadov.

Prečo Jaro volí mňa?

Rovnako ako Jaro chcem pomáhať spoluobčanom. Jaro Polaček sa vie na mňa spoľahnúť a aj sa so mnou poradiť. Vie, že dodržím slovo a nesľubujem nereálne veci. A to je v miestnej politike ako aj v bežnom živote to podstatné.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Rekreačný beh, bicyklovanie, cestovanie, relax s priateľmi
Najobľúbenejšie jedlo: Zjem skoro všetko :-), ale veľmi rád ochutnávam jedlá, ktoré som ešte nejedol
Najobľúbenejší nápoj: Vypijem skoro všetko :-), ale mám rád pramenitú vodu, pivo a tiež kvalitný koňak
Najobľúbenejší politik: Konrad Adenauer
Najobľúbenejší film: Konkrétny nemám, ale rád si pozriem westerny a kriminálky
Najobľúbenejší spevák: Richard Müller
Najobľúbenejšia kniha: Kresťan v politike
Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: MČ Košice Nad Jazerom
Životné krédo: Ži a nechaj žiť.